Revitalizace budov


Stavět levně chce každý, ale jen málokdo to dokáže.

Modernizace budov beze změny jejich objemu, zlepšením jejich celkových, nebo i jen dílčích technických parametrů, nejčastěji zateplením vč. výměny oken, novým zábradlím lodžií a balkónů, rekonstrukcí technického vybavení, přestavbami bytových jader, úpravami parteru, nebo i jen novými fasádami, ...
V našich projektech modernizace technických parametrů vždy využíváme i k podstatnému zlepšení vzhledu domu, nebo v případě bytových jader interiéru, takže podobně jako v našich projektech stavebních úprav, ze starého tvoříme nové.

Zateplení ubytovny v Brně - Líšni

Zateplení svislých obvodových konstrukcí podsklepeného 5-ti podlažního panelového domu ubytovny, sestaveného ze dvou dilatačních částí s hlavním a vedlejšími vstupy, stavebního systému T 06-B.
Stručně: Je dosaženo nejen zlepšení tepelného odporu stávajícího pláště, ale též podstatného architektonického zhodnocení řešeného objektu. Stávající atypické vyzdívky pláště schodišťových modulů, z úzkých pilířků s vertikálními štěrbinami ocelových okének nebylo možné „obalit“ zateplením, proto jsou nahrazeny novými vyzdívkami s plastovými okny. Řešení respektuje objemovou kompozici obvodových konstrukcí, z nichž vytváří kompozici pravidelného střídání světlejších žlutých vyčnívajících ploch lodžiových boků a podhledů a tmavších oranžových ploch pozadí lodžií a akcentů přízemí. Zbytek přízemí je oceánově šedomodrá - ve vazbě na zrekonstruovanou sousední budovu. Sokl u terénu je béžová stěrka a koresponduje s žárově pozinkovanými horizontálními liniemi lodžiových zábradlí s techno příhradovými diagonálami a ultramarínově modrými výplněmi z průhledného děrovaného plechu ve vazbě na firemní modř koncernu, jehož součástí ubytovna je.
Projekt pro provádění 2008, realizace 2009. Zastavěná plocha 1122,14 m2.

Zateplení Domu služeb v Zubří

Dotované zateplení a stavební úpravy pláště objektu nejen k dosažení podstatných energetických úspor, ale i k nové architektuře městského centra. Výchozí celková energetická spotřeba stavby 632,15 GJ/rok, klasifikační třída obálky budovy G – mimořádně nehospodárná, cílová energetická spotřeba po stavebních úpravách 276,14 GJ/rok, klasifikační třída obálky budovy C – vyhovující.
Stručně: Urbanisticky je stavba svým umístěním a objemem dána, výhledově je zakomponována jako volná součást nového náměstí – viz též veřejné projekty. Architektura exteriéru je zatraktivněna zjednodušením kompozice ploch opláštění a jejich přehlednou barevností, kontrastující s bílými rámy plastových výplní otvorů, jejichž odstín byl podřízen nejnižší ceně. Byly odstraněny chyby se střešními odtoky na vyvýšených místech i dodatečná nevhodná úprava s odvodněním velké plochy do vnějšího žlabu, způsobující vznik nebezpečných rampouchů a sesuvů sněhu v prostoru chodníku. Nová kompozice hmot stavbu též opticky snižuje, čímž uspokojuje i ty obyvatele, kteří výchozí stav pro jeho údajně přehnaný objem chtěli ubourat.
Dotační projekt 2011, projekt pro provádění 2013, realizace 2013. Zastav. plocha vč. kotelny 1153,29 m2.

Přístavba výtahu Domu služeb v Zubří.

Zajištění bezbariérového přístupu občanů ke službám, poskytovaným v patře Domu služeb, dosud přístupném jen dvouramenným schodištěm. Požadavek města vznikl v době rozpracovaného projektu zateplení (viz samostatná prezentace), který již z důvodů dotačních termínů nebylo možné zdržovat rozšířením o výtah, vyžadující územní i stavební řízení. Další dotační podmínkou bylo nezasahovat po dobu 6 let do hotových zateplených fasád. Architekt proto zajistil další postup samostatným projektem přístavby výtahu tak, že jeho konstrukce byly později montovány na připravené nosné konzoly, začleněné už do projektu zateplení, tedy bez destruktivních zásahů do dokončeného dotovaného zateplení.
Stručně: Architektonicky je výtah včleněn do pohledového objemu Domu služeb tak, aby prosklenou výtahovou šachtou i kabinou a jen částečně sklem zastřešenou pergolou v půdorysné nice jižní fasády jen minimálně přistínil přilehlé prosklené fasády a okna provozoven a současně nebránil přirozenému větrání, ani funkci klimatizační jednotky spořitelny.
Projekt pro povolení 2013, projekt pro provádění 2013, realizace 2014.

Zateplení a nástavba funkcionalistického BD z roku 1933 v Brně

Zateplení dvorní a uliční fasády vč. výměny oken, náhrada výtahu bez kabinových dveří novým s posuvnými vč. prodloužení o 2 stanice do 7.NP a nástavba bytu investora s obytnou terasou.
Stručně: Výchozí podsklepený řadový bytový dům se 6 NP z r. 1933 se 13 původními b.j. a 14. bytem z r. 2003, získaným z původní sušárny a půdní vestavby v 6.NP; projekt jiného architekta. Výchozí výtahová kabina neměla dveře a zajížděla pouze do 5.NP. Původní stavitel-investor-uživatel Ing. Bohumil Šperling byl dědeček současných majitelů, kteří chtěli dům nejen modernizovat a nadstavět, ale i zdůraznit jeho funkcionalistický charakter. Architektonicky jde o obohacení střešní krajiny jednoduše čitelnými minimalistickými tvary s pochůzími terasami. Horizontálně členěné zábradlí má průhledné bezpečnostní výplně, umožňující uplatnění popínavek, jak je známe ze zelených střešních teras v architektonicky zajímavém zahraničí. Barevnost fasád po zateplení byla pečlivě prověřena a vybrána z variant digitálního 3D modelu. K rozčlenění souvislé plochy převýšení výtahové šachty je použito kruhové logo pro připomenutí původního investora a stavitele Bohumila Šperlinga.
Studie 2012, projekt 2015, kolaudace 2016.
Viz též článek v časopisu Stavitel 03/2017.

Zateplení bytových domů.

Zateplení pláště objektu nejen k dosažení podstatných energetických úspor, ale i k zajímavějšímu vzhledu panelové výstavby vyžaduje důvěru investora k architektovi. Vedle barevné kompozice fasád má na atraktivní vzhled domu největší vliv moderní design lodžiových a balkónových zábradlí, která se většinou z důvodů nápravy prorezivělých původních konstrukcí a pro dodržení soudobých bezpečnostních předpisů stejně musí vyměnit. Přitom na nehezká nenápaditá zábradlí jsou nutné stejné investice, jako na náš moderní design. Nová ocelová zábradlí jsou na přání klientů navržena jako bezúdržbová s montážní rektifikací nepravidelností panelové výstavby.
Barevnost někdy doplácí na nejednotnost obyvatel, kdy se prosadí i laické odchylky od architektonického záměru. Jde-li o obdobné motivy, charakterizující obytnou skupinu v jedné lokalitě, slouží výsledky i jako srovnávací laboratoř, kdy rozhádaní mohou své domy srovnávat s těmi, jejichž obyvatelé s architekty spolupracovali.

Zateplení rodinného domu ve Vyškově

Stránka ve výstavbě.