Kdo jsme a co umíme navícIng.arch. Václav Zima, CSc.

Co běžní architekti a projektanti většinou neumí

Stavět levně chce každý, ale jen málokdo to dokáže.

A.T. studio je projektový ateliér architektonické tvorby (dále jen A.T.) Ing. arch. Václava Zimy, CSc. v oboru architektura.

Abychom naši invenční A.T. viděli nejen v architektonických studiích a vizualizacích, ale aby se z ní v kvalitně realizované formě mohli denně těšit naši klienti, pro které jsme jejich stavbu vymysleli, má naše A.T. široký a komplexní záběr:
Nekončíme krásnými barevnými studiemi, nekončíme projekty a jejich projednáním s úřady pro územní souhlasy nebo rozhodnutí a pro stavební povolení nebo souhlasy s ohlášenými stavbami, nekončíme ani podrobnými a komplexními projekty pro provádění staveb s pečlivě promyšlenými konstrukčními detaily, statickým dimenzováním, vytápěním, instalacemi vody, kanalizace, plynu, silnoproudu i slaboproudu vč. všech přípojek).
Nekončíme ani organizací soukromého výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího generálního dodavatele, nekončíme organizací uzavření stavební smlouvy o dílo, výhodné pro investora, tj. znemožňující neoprávněné zvyšování nákladů v průběhu stavby a zabraňující svévolným dodavatelským změnám, zhoršujícím kvalitu stavby, nekončíme ani autorským a technickým dozorem v odborném zastoupení investora v průběhu stavby, dokonce nekončíme ani organizací předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Končíme až kolaudačním souhlasem stavebního úřadu s užíváním stavby.

Tento praxí prověřený postup umíme aplikovat nejen na novostavby, ale i na stavební úpravy a rekonstrukce staveb.

Naše komplexní odborné zastupování klientů vůči úřadům i dodavatelům vítají mj. ti, kdo po celou dobu návrhů, projektu i realizace dlouhodobě žijí a pracují v zahraničí. I na dálku jsou samozřejmě o celém průběhu podrobně informováni a mohou do něj kdykoli s upřesňováním jejich potřeb vstupovat.

Umíme samozřejmě zajistit i jen dílčí části z výše uvedených komplexních postupů, víme však, že tím většinou utrpí ekonomika i architektura výsledné realizace. Skutečných realizačních úspor v řádu až miliónů korun při dodržení investorem odsouhlaseného rozsahu a obsahu stavby dokážeme dosahovat právě komplexností, kterou obyčejní architekti a projektanti většinou neumí nebo nedělají.

Pro vznik zajímavé architektury umíme využít i podmínek dotačních titulů, jako Zelená úsporám a různé celostátní i regionální operační programy pro obce a města.

K úspěšné realizaci umíme naším know-how přivést i stavebně a organizačně komplikované projekty.

Zhotovujeme i architektonické návrhy a realizační projekty interiérů včetně individuálního designu nábytku a organizace realizace; nejen do námi projektovaných, ale i jiných staveb.

V oblasti grafického designu dosaženo i vítězství v zajímavé americké mezinárodní soutěži.Sortiment projektovaných staveb
(novostavby, ale i ze starého nové; nástavby, přístavby, přestavby, zateplení,…)

 • stavby pro bydlení a ubytování
  • rodinné domy a vily
  • bytové domy
  • polyfunkční domy s byty v patrech
  • skupinová obytná zástavba
  • přestavby panelových bytů
  • nástavby a půdní vestavby
  • hotely a penzióny
  • rekreační areály
  • rekreační chaty
 • občanské a komerční stavby
  • školy – mj. čestné uznání Grand prix obce architektů 2000
  • polyfunkční domy s obchody a službami v dolních patrech
  • domy služeb
  • stravovací zařízení
  • administrativně obchodní objekty a areály
  • čerpací stanice
 • průmyslové stavby
  • výrobní budovy vč. administrace
  • sociální zázemí, šatny
  • stavební příprava pro nové technologie
 • urbanisticko - architektonické studie a developerské projekty
  • studie využitelnosti zájmových území
  • návrhy nových obytných souborů
  • návrhy nových náměstí
  • územní studie konkretizující územní plány
 • záchrana cizích vadných projektů
  • nápravy dispozičních chyb a zlepšení architektury závadných projektů s vydaným územním rozhodnutím
  • opravy a potřebná doplnění realizační dokumentace, organizace kvalitní dostavby vč. kolaudace závadných projektů s vydaným stavebním povolením a vadně rozestavěným.